Přeskočit na obsah

Experimentální sada Rostliny, živočichové, biotopy

9 600  bez DPH

Nezávazně poptat

Katalogové číslo: Experimentální sada Rostliny, živočichové, biotopy Kategorie: ,

Sada je určena pro následující pokusy :
Anatomie a fyziologie rostlin: zkoumání stavby a životních projevů rostlin (květy, kořeny, vedení a vylučování vody rostlinou, klíčení semen).

Voda jako biotop: testování kvality vody, měření teploty, průhlednost vody.

Půda jako biotop: určování druhu půdy, jednotlivých složek půdy, hodnota pH a obsah vápna, drobní živočichové žijící v půdě.


Sada se dodává s podrobným návodem k provádění jednotlivých pokusů a pozorování. Příručka pro učitele a návod k provádění pokusů obsahuje kopírovací šablony s popisem průběhu experimentů a otázkami k pokusům. V příručce pro učitele jsou k dispozici odpovědi k otázkám z prováděných pokusů.


Vše je uloženo v praktickém přenosném kufříku.

Návod k provádění pokusů popisuje následující pokusy:


Stavba a životní projevy rostlin: Zkoumání květu, kořenového příjmu vody, vedení a vylučování vody u rostlin.

Zkoumání fazolového bobu: důkaz přítomnosti škrobu v klíčcích, pozorování klíčení fazolového bobu, pozorování kořenových vlásků a zkoumání podmínek pro klíčení


Voda jako biotop: Stanovení kvality vody podle zakalení, zabarvení a zápachu, měření teploty vody v rozdílných hloubkách
Stanovení průhlednosti vody.

Půda jako biotop: zkoumání půdních typů a stanovení různých půdních složek. Stanovení obsahu půdního humusu a pH půdy, zjištění obsahu vápníku a pozorování živočichů žijících v půdních vzorcích.

Rozměry: 440 mm x 330 mm x 100 mm

Sada obsahuje:

 • Lupa se třemi čočkami
 • Preparační nástroje
 • Odměrný válec
 • Polyetylenové lahve
 • Kapátka a stříkačky
 • Hadice se spojkou
 • Gumové zátky
 • Zkumavky a stojan na zkumavky
 • Teploměr
 • Provázek
 • Destička k měření průhlednosti vody se značkami
 • Rychlováhy s miskou
 • Kovový tavicí kelímek a kleště
 • Misky na klíčení, hodinová skla
 • Lihový kahan s trojnožkou a drátěnou síťkou
 • Žáruvzdorná podložka
 • Proužky pro testování pH
 • Rostlinný olej
 • Filtrační papír
 • Barviva
 • Roztok jodidu draselného
 • Čajová lžička
 • Návod k provádění pokusů
 • Příručka pro učitele
 • Praktický přenosný kufr