Přeskočit na obsah
Odborné články Bezpečnostní balení farmaceutických výrobků

Bezpečnostní balení farmaceutických výrobků

    Balení produktů v ochranné atmosféře (MAP) se již dlouho osvědčuje v různých průmyslových odvětvích. Při tomto typu balení se přirozený okolní vzduch v balení nahrazuje plynem nebo směsí plynů, často dusíkem a oxidem uhličitým (zřídka oxidem uhelnatým nebo argonem).

    Také ve farmaceutickém průmyslu ” balení s modifikovanou atmosférou ” optimalizuje trvanlivost tablet, prášků, mastí a podobných produktů v blistru, lahvičkách, plechovkách a podobných typech balení – až po biotechnologické obaly, například pro laboratorní soupravy.

    Léčiva se obvykle balí pod dusíkem, protože se jedná o inertní plyn s vysokým stupněm čistoty, který brání oxidaci a růstu aerobních mikroorganismů. Pro účely zajištění kvality je také velmi důležité stanovení možného zbytkového obsahu kyslíku v balení.

    Zvláštní výzvou při stanovení zbytkového obsahu kyslíku pomocí plynových analyzátorů je často malý objem plynu v každém balení léčiv. Hlava prostoru má často objem pouhých několik mililitrů, a proto pro zajištění kvality jsou zapotřebí plynové analyzátory s mimořádně nízkou spotřebou vzorku plynu a vysokou přesností.