Přeskočit na obsah
Odborné články Měření aktivity vody ve farmacii: Důležitý, ale zatím málo využívaný parametr

Měření aktivity vody ve farmacii: Důležitý, ale zatím málo využívaný parametr

  Aktivita vody (aw) je klíčovým parametrem ve farmaceutickém průmyslu, zvláště u produktů s dlouhou trvanlivostí. Vztahuje se k nevázané neboli „volné“ vodě v látce, která je k dispozici pro mikrobiální růst a chemické reakce. V podstatě odráží energetický stav vody v produktu.

  Jak měření aktivity vody ovlivňuje léčiva:

  • Zajišťuje stabilitu a bezpečnost: Produkt s nízkou aktivitou vody (obvykle pod 0,7) brání růstu mikroorganismů, čímž prodlužuje trvanlivost a bezpečnost produktu.
  • Předvídá chemické reakce: Aktivita vody může ovlivnit rychlost chemického rozkladu. Pochopení tohoto aspektu umožňuje formulaci produktů s delší trvanlivostí.
  • Udržuje požadované fyzikální vlastnosti: Aktivita vody souvisí s fyzikálními vlastnostmi produktu, jako je textura, tekutost a tabletovací vlastnosti. Pro konzistentní výkon produktu je nutné udržovat optimální aktivitu vody. [Obrázek Blisterové balení léčiva]

  Jak měřit aktivitu vody:

  K měření aktivity vody ve farmaceutických výrobcích existuje několik přístrojů. Mezi běžně používané metody patří:

  • Metoda rosného bodu se zrcadlovým chlazením: Tato metoda využívá chlazený zrcadlový povrch k určení teploty rosného bodu plynu v prostoru nad produktem. Aktivita vody se pak vypočítá na základě teploty rosného bodu.
  • Kapacitní vlhkoměr: Tato technika spočívá v měření elektrické kapacity senzoru vystaveného plynu v prostoru nad produktem. Kapacitu ovlivňuje obsah vodních par v plynu, což umožňuje stanovení aktivity vody.
  • Gravimetrická metoda: Tato tradiční metoda spočívá v sušení vzorku při vysoké teplotě a měření úbytku hmotnosti. Aktivita vody se pak vypočítá na základě úbytku hmotnosti a počáteční hmotnosti vzorku.

  Závěr

  Měření aktivity vody je v farmaceutickém průmyslu zásadní nástroj pro formulaci, výrobu a zajištění kvality a bezpečnosti produktů s dlouhou trvanlivostí. Pochopením aktivity vody produktu mohou výrobci optimalizovat jeho stabilitu, funkčnost a trvanlivost.