Přeskočit na obsah
Odborné články Využívá váš proces balení s modifikovanou atmosférou (MAP)?

Využívá váš proces balení s modifikovanou atmosférou (MAP)?

  Udržování čerstvosti a zdraví zkazitelného zboží je dnes hlavním úkolem v potravinářském průmyslu. Ať už se jedná o zeleninu, ovoce, maso nebo ryby, zpracování a balení zkazitelného zboží bez modifikované atmosféry je si dnes již těžko představit.

  Balení s modifikovanou atmosférou (MAP) prodlužuje trvanlivost potravin a zlepšuje jejich vzhled a čerstvost, co se týče chuti, barvy a tvaru. Modifikovaná atmosféra v obalu potravin brání růstu mikroorganismů a biochemickým reakcím, které vedou k jejich kazení.

  Systém pro kontrolu těsnosti obalů. Přístroje jsou určeny pro nedestruktivní kontrolu úniku finálního balení výrobků bez nutnosti detekce stopového plynu. Princip vodní lázně.

  Význam balení s modifikovanou atmosférou (MAP) a systémy WITT

  Použití balení s modifikovanou atmosférou (MAP) je základní součástí precizního zajištění kvality a zároveň spolehlivou a nákladově efektivní alternativou k chlazení nebo konzervačním látkám.

  Společnost WITT nabízí pro potravinářský průmysl specifická zařízení a systémy pro míchání, měření a analýzu plynů pro všechny typy balicích strojů. Díky těmto produktům se společnost WITT stala předním světovým výrobcem míchačů plynů pro balení s modifikovanou atmosférou (MAP).

  Na potravinářský průmysl se vztahují zvláštní právní požadavky a normy, například nařízení (ES) 1935/2004 nebo DIN EN ISO 22000. Společnost WITT a její produkty tyto požadavky bezezbytku splňují. WITT je schválena a certifikována podle DIN EN ISO 22000 pro bezpečnost potravin.

  Modifikované atmosféry – Velké účinky, malé úsilí

  Systémy WITT jsou přizpůsobeny specifickým typům produktů a technikám používaným zákazníky a vyžadují pouze minimální instalační náročnost.

  Zákazníci těží z dlouholetých zkušeností společnosti WITT. WITT uvedl na trh první sériově vyráběné míchače plynů pro termoformingové balicí stroje již v roce 1977. Od té doby byly míchače plynů dále upravovány a neustále zdokonalovány. Dnes splňují míchače plynů WITT všechny technické požadavky.

  Do produktové řady byly přidány moderní systémy pro analýzu a měření plynu.

  Ať už jde o dálkově ovládaný systém, nebo o praktický a přenosný analyzátor kyslíku OXYBABY® pro mobilní kontroly kvality.

  Klíčová řešení WITT pro zlepšenou bezpečnost potravin

  Společnost WITT tyto klíčové technologie vyvíjí a navrhuje ve spolupráci s předními výrobci potravinářských balicích strojů a renomovanými institucemi.

  Hlavní oblastí použití míchačů plynů WITT je jejich využití společně s vakuovými, termoformovacími, komorovými, tvarovacími, plnicími a uzavíracímí balicími stroji. Principem balení s modifikovanou atmosférou (MAP) je nahrazení běžné atmosféry v balení specifickou plynnou směsí. Hlavními složkami těchto přesných plynných směsí jsou kyslík, dusík a oxid uhličitý.

  Všechny potravinářské obaly musí být během výroby testovány na netěsnosti v souladu s požadavky HACCP. S detektorem netěsností v obalech LEAK-MASTER® může společnost WITT nabídnout manuální i plně automatická řešení. Naše sofistikovaná technologie je zabudována jak v novém non-destruktivním vzorkovacím testeru LEAK-MASTER® PRO2, tak i v superrychlém plně automatickém 100% testeru LEAK-MASTER® MAPMAX, který lze přímo připojit k lince na balení.

  Oblíbené a snadno ovladatelné řešení s testovací lázní LEAK-MASTER® EASY dokáže testovat i vakuové obaly nebo výrobky bez CO2. Jako jediné zařízení dokáže uživateli ukázat, kde se netěsnost nachází.

  Leak-Master Easy®